Πακέτο Atelier

ΜΟΝΟ 2.390 €

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ATELIER 23,3Χ120

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

  1. 60m ΠΛΑΚAKIA ATELIER 23,2X120
  2. ΚΟΛΛΕΣ 350 ΚΙΛΑ ISOMAT AK-20
  3. ΑΡΜΟΙ 20 ΚΙΛΑ SMALTO PLUS
  4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΛΑΚAKIA

60ΠΛΑΚAKIA ATELIER 23,2X120

ΚΟΛΛΕΣ

ΚΟΛΛΕΣ 350 ΚΙΛΑ ISOMAT AK-20

ΑΡΜΟΙ

ΑΡΜΟΙ 20 ΚΙΛΑ SMALTO PLUS

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ

2310780235