Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Στην εταιρεία Art&Design αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και καταστήματα. Ακόμα εκτελούμε ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου, όπως:

• Ηλεκτρολογικές ανακαινίσεις
• Συντήρηση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων
• Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών