Πολυουρεθανικό βερνίκι varnish pu 2k gloss

0 Orders
#
In stock
0,00

Περιγραφή

VARNISH-PU 2K satin  ISOMAT
Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών.   Διατίθεται σε MAT απόχρωση
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία.
Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι σε διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες.
Επιπλέον είναι κατάλληλο για πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες, τσιμεντοειδή δάπεδα κλπ.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,1-0,2 kg/m² σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   : Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία   1 kg. (ΣΕΤ Α+Β)
ΑΠΟΧΡΩΣΗ      : Διάφανο, ΣΑΤΙΝΕ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   Πατήστε ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ====>  ( ΛΗΨΗ )
 Δηλώσεις επικινδυνότητας
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Δηλώσεις προφυλάξεων P102 Μακριά από παιδιά.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Γενικές οδηγίες:
Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γιαυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα.
Μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.
Μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα.
Μετά από κατάποση:Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.

Tags